De Vrije Evangelische Gemeente Bennekom is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat een gift of bijdrage door leden en gasten aan onze VEG Bennekom aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en dat de VEG Bennekom vrijgesteld is van schenk- en erfbelasting.

Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Bennekom
RSIN / Fiscaalnummer: 850930868
Adres: Edeseweg 147
6721 JV Bennekom
E-mailadres: secretaris@vegbennekom.nl
Telefoonnummer 0318 413 336
Website: www.vegbennekom.nl