De Vrije Evangelische Gemeente Bennekom is volledig afhankelijk van giften. Vrijwillige bijdragen van leden en vrienden van de gemeente dragen de kosten die onze gemeente maakt.

Wil je ook een gift geven? Dan kun je de gift overmaken naar rekeningnummer NL50 RABO 0307 0562 44 t.n.v. VEG Bennekom. Hartelijk dank!

ANBI-status

De Vrije Evangelische Gemeente Bennekom is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat een gift of bijdrage door leden en gasten aan onze VEG Bennekom aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en dat de VEG Bennekom vrijgesteld is van schenk- en erfbelasting.