Wie zijn we

De Vrije Evangelische Gemeente te Bennekom is een zelfstandige gemeenschap van gelovigen in Jezus Christus.

  • Wij geloven in God de Vader, die in zijn liefde niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen door geloof in Jezus Christus het eeuwige leven ontvangt.
     
  • Wij geloven in God de Zoon, Jezus Christus. Alleen door het geloof in Hem is er vergeving van zonden en een relatie met God mogelijk
     
  • Wij geloven in God de Heilige Geest, die in ons is sinds onze wedergeboorte. Wij erkennen de Bijbel als het enige, volledige en gezaghebbende woord van God
     

Wij zien uit naar de terugkomst van de Here Jezus. Hij komt terug, want dat heeft Hij Zelf beloofd. Vanaf dat moment zal iedereen die een persoonlijke relatie met Hem heeft voor altijd bij Hem mogen zijn. De Bijbel leert ons dat de Here God ook een speciale relatie heeft met Israël. Het Joodse volk zal op Gods tijd weer een centrale plaats krijgen in Gods plan. Dit zal gebeuren op het moment dat de Here Jezus terugkomt. Wij verwachten dat dit snel zal gebeuren en daar zien wij naar uit.

Als gemeente willen we ons laten kennen door enthousiasme en betrokkenheid. Wij willen dat mensen het gevoel hebben dat ze niet in een grote massa verdwijnen, maar dat er aandacht voor hen is.

Missie en visie

Als gemeente hebben we nagedacht over waar wij voor staan en wie wij willen zijn. Dit hebben wij samengevat in onze missie en visie.

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

De Vrije Evangelische Gemeente Bennekom is een autonome gemeente, dat wil zeggen dat de ledenvergadering over alle zaken betreffende de gemeente de eindbeslissing heeft. Als gemeente zijn wij aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.