Pastoraat

Pastoraat is een breed begrip. Het doel is altijd helpen op geestelijk gebied zodat er groei kan ontstaan in de relatie met God, de ander en jezelf. In de kern hebben we allemaal, als gelovigen, een pastorale taak naar elkaar. Pastoraat kan al invulling krijgen door een goed gesprek met een broeder of zuster aan de keukentafel. Maar de behoefte, diepgang, doelgroep en aanpak kunnen enorm verschillen. Om aan deze verscheidenheid tegemoet te kunnen komen zijn er in de VEG Bennekom de volgende groepen en ambten actief op pastoraal gebied.

Huiskringen

Alle leden en vrienden van de gemeente hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een huiskring. Deze kringen komen 2-wekelijks bij elkaar waarbij de dingen uit het leven met elkaar gedeeld kunnen worden en er ruimte is voor gebed, lezen van de Bijbel en zingen. Elke huiskring vult dit op haar eigen manier in maar een belangrijke taak van de huiskring is dat men naar elkaar omziet, ook op geestelijk gebied. De huiskringen vormen als het ware de ogen en oren om de (geestelijke) behoeften van elkaar op te merken en daar samen proberen invulling aan te geven.

Gebedsteam

De mensen van het gebedsteam bieden met name een luisterend oor en zijn bereid samen te bidden met degenen die daar behoefte aan hebben. Het gebedsteam is na de dienst present en beschikbaar voor iedereen die op dat moment iets wil delen of behoefte heeft aan gebed.

Rapha

De Rapha-groep heeft als doel om op pastoraal gebied langere tijd met mensen op te lopen en verdieping te zoeken in geestelijk herstel. De mensen van Rapha hebben veelal een ruime ervaring in en kennis van pastoraat. Het zijn echter geen therapeuten en het vertrouwen op de ‘God die geneest’ (betekenis van Rapha) staat voorop.

Ouderenpastoraat en bezoekgroep

De ouderenbezoekgroep bezoekt eens per maand ouderen in de gemeente die niet meer naar de diensten, huiskringen of andere activiteiten kunnen komen. Op deze manier wordt een stukje betrokkenheid en meeleven met de ander ingevuld. Daarnaast zijn er een aantal gemeenteleden speciaal voor ouderenpastoraat beschikbaar.

Jeugdpastoraat

Voor de jeugd en jongeren is het jeugdpastoraat beschikbaar om hen te helpen bij (geestelijke) problemen die zij in hun jonge leven ervaren. Daarnaast komen jeugd en jongeren in eigen groepen bij elkaar om hun leven te delen, elkaar te helpen en van elkaar te leren.

Voorganger

De voorganger ds. Kasper Kruithof verzorgt ook het pastoraat binnen de gemeente. Voor pastorale vragen kun je rechtstreeks contact met hem opnemen via telefoon op 06-18087859 of een e-mail naar voorganger@vegbennekom.nl.

Kerkenraad

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de herderlijke zorg in de gemeente. Dit omhelst naast het organiseren, uitvoeren en toerusten van alle pastorale activiteiten ook het bezoekwerk en dan met name op bijzondere momenten (dopen/opdragen, huwelijk, overlijden, ziekenzalving) waarbij het geestelijke aspect een belangrijke rol speelt.