Niet Alleen - Vrijwillige hulpdienst

In de Vrije Evangelische Gemeente Bennekom willen we ook praktisch naar elkaar omzien. Hiervoor is nietalleen@vegbennekom in het leven geroepen. We zijn erg blij dat een aantal gemeenteleden zich heeft aangemeld als vrijwilliger.

Nietalleen@vegbennekom is bedoeld voor gemeenteleden én voor onze “buren” uit de wijk, uit ons dorp, die geen of een beperkt netwerk hebben. We zijn er voor kleine, praktische hulpvragen , zoals:

  • boodschappen doen bij ziekte of  tijdelijke immobiliteit;
  • taxivervoer naar ziekenhuis of andere specialist;
  • klusjes in en om huis, bv lamp ophangen, een wandje behangen,  de tuin doen;
  • huishoudelijke hulp bij ziekte, of ter overbrugging tot de thuiszorg ingezet wordt;
  • oppas ter ontlasting van de mantelzorger;
  • koken; een kopje thee of koffie drinken ;
  • gesprek of een wandeling
  • enzovoort

Om in aanmerking te komen voor hulp geldt altijd dat er geen (directe) familie of andere mensen uit het netwerk beschikbaar zijn en dat de bestaande voorzieningen (bv de WMO) geen oplossing kunnen bieden.

Ook heeft de hulp via nietalleen@vegbennekom altijd een tijdelijk karakter; in principe maximaal 6 weken.

Uiteraard wordt altijd met u gekeken of en hoe we u verder kunnen helpen. Wanneer een hulpvraag niet past binnen nietalleen@vegbennekom proberen we u door te verwijzen naar andere mogelijkheden.

Heeft u een hulpvraag of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Dat kan via de coördinatoren Lenie Massink (06-18935251) en Anja Laban (06-46628251) of via de mail: nietalleen@vegbennekom.nl.