Omzien naar elkaar

De mens is door God gemaakt als een sociaal, relationeel wezen, we zijn niet gemaakt om alleen te zijn. Daarom is het goed en noodzakelijk om er voor elkaar te zijn, naar elkaar om te zien.

In onze gemeente komt dat op allerlei manieren tot uiting. Dat begint al bij het welkom in de diensten op zondag. Bij de deur wordt je opgevangen, van harte welkom geheten en de weg gewezen. Maar het gaat veel verder. We zijn oprecht geïnteresseerd in elkaar en vanuit die belangstelling zien we naar elkaar om. Dat krijgt ook vorm in de huiskringen waar we elkaar doordeweeks ontmoeten. En we zijn er ook voor mensen in nood. Dat kan diaconale noden betreffen, maar ook pastorale zorg is een aspect van het zich ontfermen over een ander. Een initiatief dat vanuit onze gemeente is opgestart om er voor onze buren, mensen uit de wijk of het dorp te zijn wanneer ze praktische vragen hebben is Niet Alleen: onze vrijwillige hulpdienst.

Kom Inn

Elke donderdagmorgen van 10 tot 12 uur is er in ons gebouw een inloopochtend voor jongere en oudere mensen die behoefte hebben aan een stukje gezelligheid en contact met anderen. U kunt een praatje maken of met elkaar een spelletje spelen. Loop ook eens binnen, de koffie en thee staan klaar!