Gebedsteam

Gebed zondags na dienst

Het gebedsteam is er in de eerste plaats voor alle bezoekers van onze erediensten. Ze bieden een luisterend oor en brengen samen met jou je gebeds- en dankpunten bij onze liefhebbende God.

Tijdens de diensten zijn er 2 mensen uit het gebedsteam zichtbaar in het kerkgebouw aanwezig. Na de diensten kan iedereen een beroep doen op het team vooraan in de kerkzaal rechts van het podium bij de duidelijk herkenbare banner. Ze werken op basis van vertrouwelijkheid.

Veel mensen vinden troost en bemoediging in het gebed met anderen. En we zien regelmatig gebedsverhoringen, wat veel vreugde en dankbaarheid geeft. Het is mooi om mee te maken en samen te delen.

Daarom vragen we mensen soms ook of ze bereid zijn een getuigenis te geven in de kerkdienst over waar gebed in hun leven toe heeft geleid. Wanneer mensen dat doen, zijn dat vaak indrukwekkende en emotionele verhalen waarin we iets mogen proeven van het genezende werk van onze Heer en van Zijn liefde.