Activiteiten

Wij zijn met elkaar een actieve en betrokken gemeenschap. We starten het kerkelijk jaar altijd met een Startweekend op een kampeerlokatie ergens op de Veluwe. Je kunt dan kamperen of een dag komen. Meestal heeft het weekend een thema en wisselen gezelligheid en meer serieuze bijeenkomsten elkaar af, aaneengesmeed met muziek en zang en allerlei creatieve en sportieve activiteiten. Een uitstekende gelegenheid om je medebroeders en zusters beter te leren kennen!

Buiten de zondagse samenkomsten zijn er volop gelegenheden om elkaar te ontmoeten en samen gemeente te zijn. Zo komen we bijvoorbeeld doordeweeks samen in huiskringen waar we naast een goed gesprek over Bijbelse onderwerpen ook lief en leed kunnen delen en samen het lichaam van Christus gestalte kunnen geven.

Ook zijn er- naast de algemene activiteiten voor iedereen - bijeenkomsten voor verschillende leeftijdscategorieën: de Jeugdclub voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar en Salt voor jongeren vanaf 16 jaar.  Voor vrienden en leden van 60 jaar en ouder is er het Seniorencontact.