FAQ items aan het laden...

De Vrije Evangelische Gemeente Bennekom wil praktisch naar elkaar omzien en heeft hiervoor Nietalleen@vegbennekom in het leven geroepen. Dit is bedoeld voor gemeenteleden en ‘buren’ uit de wijk of het dorp die geen of een beperkt netwerk hebben. Voor kleine, praktische hulpvragen kunt u bij Nietalleen@vegbennekom terecht. Denk aan boodschappen doen bij ziekte of tijdelijke immobiliteit, taxivervoer naar het ziekenhuis of een andere specialist, klusjes in en om het huis, huishoudelijke hulp bij ziekte, oppas ter ontlasting van de mantelzorger, een kopje thee of koffie drinken, gesprek of wandeling en meer.

Om in aanmerking te komen voor hulp geldt dat er geen (directe) familie of andere mensen uit het netwerk beschikbaar zijn en dat de bestaande voorzieningen zoals de WMO geen oplossing kunnen bieden. De hulp via Nietalleen@vegbennekom heeft altijd een tijdelijk karakter, in principe maximaal 6 weken. Er wordt altijd gekeken of en hoe er verder geholpen kan worden en als een hulpvraag niet binnen Nietalleen@vegbennekom past, wordt er geprobeerd om door te verwijzen naar andere mogelijkheden.

Heb je een hulpvraag? Neem dan gerust contact op met de coördinatoren Lenie Massink (06-18935251) en Anja Laban (06-46628251) of via de mail: nietalleen@vegbennekom.nl. Je kunt je ook aanmelden als vrijwilliger.