Van 5 tot 15 oktober 2020 organiseert ons gemeentelid Bert van den Burg een Loofhuttenreis naar Israël. Hij doet dit in samenwerking met de Dienst aan Israël van de Bond van VEG’s in Nederland en met Christenen voor Israël. Op deze manier wil de werkgroep Dienst aan Israel onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël tastbaar maken.

Bert komt al meer dan 40 jaar vrij regelmatig in Israël. Vanuit onze gemeente wil hij graag een 11-daagse Bondsreis organiseren. Omdat de meeste VEG gemeentes te klein zijn om zelf een reis te organiseren, is het plan opgevat om dit Nederland breed aan te pakken. Het zou leuk zijn om de reis met een grote groep mensen uit onze gemeente te kunnen beleven. De reis is geschikt voor mensen die voor het eerst naar Israël gaan of een verkenningsreis door het Beloofde Land willen maken. Ook voor een tweede keer of volgende keer is deze reis de moeite waard, omdat het programma ieder jaar wordt aangepast. Tijdens de reis brengt de gids u op de hoogte van de historie van Israël en de reisleider opent de Bijbel op de Bijbelse plaatsen.

De prijs van de reis (vanaf 20 deelnemers) is €2.225. Aanmelden kan tot 15 juli 2020. Meer informatie is te vinden in de onderstaande bijlagen of kan worden opgevraagd bij Bert van den Burg.

Bijlagen:
Werkgroep Dienst aan Israel – Loofhuttenreis 2020
Opzet Loofhuttenreis 2020
Aanmeldformulier – Israel – Loofhuttenreis 2020