Missie en Visie

 

 

 

 

 

 

             

                 Wij zijn een zelfstandige gemeente die Jezus Christus in ieder opzicht centraal wil stellen.

                            Wij leven vanuit Gods genade. De gemeente kenmerkt zich door een evangelische blijdschap:

we ervaren de bevrijding door Jezus Christus en de leiding van Gods Geest.

  

Onze missie:

De missie van de VEG Bennekom is om te groeien in onze persoonlijke relatie met God,

om te groeien in onze onderlinge relaties 

en om te groeien in onze relaties met de ander.

 

Onze visie:

De VEG Bennekom wil een gastvrije gemeenschap van volgelingen van Jezus Christus zijn. 

Gebaseerd op Gods woord, laat zij zich inspireren door de Heilige Geest  

en staat bekend om haar onzelfzuchtige liefde en haar persoonlijk getuigenis.