OPDRAGEN JASON VAN DE GIESSEN

In een feestelijke dienst hebben we op 2 April Jason van de GiessenĀ opgedragen en verwelkomt als Jeugdlid