Opdragen Hanna Perfors

Opdragen Hanna Perfors, geboren op 3 januari 2018

in een feestelijke dienst is op 15 juli in het bijzijn van haar ouders, grootouders en overgrootmoeder Hanna opgedragen. 

Na een periode van zorg en een aantal operaties is Hanna zover hersteld dat ze opgedragen mocht worden aan haar Schepper.